Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Preventivní aktivity studentů pro žákyautor Mgr. Jaroslava Šauerová, publikováno 14.02.2014 v 08:46

Preventivní aktivity studentů pro žáky

Studenti 1. ročníku zdravotního lycea OA a SZŠ Klatovy přišli s dobrým nápadem uspořádat pro své jen o málo mladší kamarády interaktivní preventivní akce.

V pondělí se žáci 6. a 7. tříd naší školy zúčastnili aktivit prevence kyberšikany a tabakizmu. Žáci 7.C  v anonymním dotazníku vyjádřili svůj postoj a zkušenosti s kouřením. Během prezentace o problematice kouření (společenské a zdravotní aspekty - „kuřákova plíce“, závislost a odvykání, kouření známých osobností atp.) studenti dotazníky vyhodnotili a graficky analyzovali. V tvářích žáků bylo patrné, že o problematice začínají jinak uvažovat, když varovná slova a ponaučení plynula z úst téměř jejich vrstevníků. Studentům i učitelům  zdravotnické školy patří velký dík za uspořádání této akce.