Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Adaptační kurz 1.Bautor Mgr. Radka Bočková, publikováno 15.10.2018 v 14:21

Adaptační kurz 1.B

Dne 5.10. proběhl adaptační kurz 1.B. Tento kurz byl připraven ve spolupráci se školní psycholožkou PhDr. Ivetou Kheilovou. V tomto kurzu si žáci měli možnost celý den odpočinout od učení. Plnili různé úkoly, pracovali ve skupinách, vyzkoušeli si sedět v lavici s jiným spolužákem. Během aktivit se naplnil význam pořádání tohoto kurzu – vzájemné poznávání, spolupráce a utužení vztahů ve třídě. Děti si tento den pěkně užily.