Základní škola Plánická Klatovy

Archiv článků

Vánoční dárek pro děti v Klokánkuautor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 10.03.2020 v 20:21

Jak se již stalo tradicí, i v letošním školním roce uspořádali členové školního parlamentu sbírku pro děti z janovického Klokánku. Do sbírky se jako obvykle zapojili žáci druhého stupně naší školy a jejich přispěním se podařilo shromáždit krásných 2 650 Kč. Za tuto částku bylo nakoupeno ovoce, zelenina a sladkosti. To vše pak členové školního parlamentu osobně v janovickém Klokánku předali.

číst celou aktualitu

Keramická dílnaautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 10.03.2020 v 20:15

V říjnu byla dovybavena školní keramická dílna na budově 208 o vypalovací pec, sušárnu, odkalovací nádrž a stolní lis. Zařízení bylo financováno z prostředků IROP. Tím je naše dílna kompletní, plně vybavená. Žáci některých tříd prvního stupně už vyrobili vánoční dekorace., svícny, zvonky a další drobné výrobky.

Dílnu využívá i keramický kroužek převážně mladších školáků a povinně volitelné předměty „ Práce s materiály“ a „ Závěrečná práce“ devátých tříd.

číst celou aktualitu

Klatovsko z nebeautor Mgr. Yvona Nováková, publikováno 10.03.2020 v 20:13

Zapojili jsme se do edice knih Česko z nebe. Knihu si můžete prolistovat ZDE.

číst celou aktualitu

Pohádkový den ve školní družiněautor Václava Brožíková, publikováno 17.05.2019 v 09:33

Pohádkový den ve školní družině

S pohádkovou knihou svou, budeme si předčítat, v pohádkovém kostýmu, budeme si povídat. A nemáte se čeho bát, budeme se jenom smát, hlavně s dobrou náladou, budeme si všichni hrát. V ŠD 14. 5. 2019 jsme prožili  pohádkový den se spoustou her, soutěží a diskotékou.

číst celou aktualitu

Barevný týden ve školní družiněautor Václava Brožíková, publikováno 06.05.2019 v 13:32

Barevný týden ve školní družině

Barevný týden se stal ve školní družině tradicí. Každý den měl jinou barvu, modrý, žlutý, červený, zelený a duhový. Povídali jsme si o vodě, vyráběli kuřátka, hledali poklad, měli dopravní a přírodovědnou soutěž, skládali pexesa, zkoumali tajemný box a týden zakončili duhovou diskotékou.

číst celou aktualitu

Adopce v ZOOautor Mgr. Irena Honzíková, publikováno 06.05.2019 v 12:58

Adopce v ZOO

Žáci tříd 5.A, 5.B a 5.C se tradičně zapojili do projektu Adopce zvířátka ze Zoo. Letos se tak stalo již popatnácté.
Děti nejprve připravily krátký kulturní program pro všechny třídy 1. stupně, aby tím motivovaly své spolužáky. Sbírka byla velmi úspěšná, protože žáci získali celkem 19 055 Kč. Na adopci přispěli žáci všech tříd 1. stupně, žáci třídy 6. C a někteří zaměstnanci školy.

číst celou aktualitu

Prevence zubního kazuautor Mgr. Radka Bočková, publikováno 06.05.2019 v 12:52

Prevence zubního kazu

V pátek 5. dubna 2019 navštívili třídy prvňáčků dva studenti oboru Zubního lékařství Lékařské fakulty v Plzni. Předvedli dětem ukázku správného čištění zubů za pomoci mnoha obrázků a modelu zvětšeného chrupu. Povídali si s dětmi o zubních kartáčcích, dalších pomůckách pro čištění zubů, zubním plaku a informacích, týkajících se dětských i dospělých zubů. Děti si správnou techniku čištění zubů nejprve vyzkoušely velkým kartáčkem na plastovém modelu a pak si zkusily vyčistit svoje zoubky vlastním kartáčkem. A teď už všichni vědí, jak správně na to!

číst celou aktualitu

Beseda s I. Březinovouautor Mgr. Hana Kováříková, publikováno 15.11.2018 v 07:29

Ve středu 31.10.2018 se žáci pátých tříd naší školy zúčastnili besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou, která se konala v Městské knihovně Klatovy. Hlavním tématem besedy byl obsah knihy Kluk a pes. Kniha vypráví s humorem o výcviku asistenčních psů, ale i o problematice zdravotního handicapu.

číst celou aktualitu

100py - 100 let republiky očima pěti generacíautor Mgr. Yvona Nováková, publikováno 03.10.2018 v 07:41

Děti 8. a 9. tříd navštívily výstavu v plzeňském centru DEPO2015 100py – 100 let republiky očima pěti generací. Centrální část výstavy představila časovou osu s nejzásadnějšími událostmi, které se staly v Plzni od založení Československa. Vše na fotografiích, v textech, autentických nahrávkách a ve vzpomínkách obyčejných plzeňských rodin. Za zdí s ikonickými lvy ze státních znaků dále čekal silný příběh jedné smyšlené rodiny. Rodina Němcova prožívá velké historické změny v běžném životě. Každá z generací rodiny řeší své problémy a rozhoduje se v různých, nelehkých situacích. Vzdát se své víry pro ochranu své rodiny? Vstoupit do strany, nebo emigrovat? Ohrozí uprchlíci naše bezpečí?

číst celou aktualitu

Prezentace oborů na SOŠ A SOU Sušiceautor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 03.10.2018 v 07:34

Prezentace oborů na SOŠ A SOU Sušice

Ve středu 26. září využili zájemci z osmých a devátých tříd pozvání SOŠ a SOU Sušice navštívit prezentaci učňovských a studijních oborů na této škole. Akce se uskutečnila v sále sušické sokolovny a žáci zde měli možnost vidět praktické ukázky různých řemesel, vyzkoušet si vlastní zručnost i ochutnat výrobky studujících kuchařů a cukrářů. Zároveň jim místní učitelé a mistři odborného výcviku dali podrobné informace o možnostech a výhodách studia na této škole.

číst celou aktualitu

Adaptační kurz 6. třídautor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 03.10.2018 v 07:33

Adaptační kurz 6. tříd

Usnadnění přechodu na druhý stupeň, utužení třídního kolektivu a samozřejmě prožití dne plného zábavy a soutěží, to jsou cíle adaptačního kurzu pro šestý ročník, který naše škola uskutečňuje pravidelně ve spolupráci s PPP Klatovy. Akci vede metodička prevence paní Hana Mádlová a díky jejím zkušenostem a přátelskému přístupu k žákům má vždy velký úspěch. Také v letošním školním roce prožili žáci všech tříd šestého ročníku dopoledne, kde se nejen pobavili, ale také měli možnost při soutěžích a plnění úkolů zjistit, jak důležitá je spolupráce, kamarádství a vzájemná pomoc.

číst celou aktualitu

Plánická má talentautor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 10.09.2018 v 12:56

Plánická má talent

Dne 14. června proběhl na naší škole již 3. ročník oblíbené žákovské soutěže „Plánická má talent“. Organizace se opět ujal školní parlament a zaplněný sál na budově 208 byl důkazem, že soutěž si mezi žáky získává stále větší popularitu. I letos měly výkony soutěžících vysokou úroveň a učinkující prokázali svůj talent v mnoha oborech, od hry na akordeon a klavír, přes taneční vystoupení až po zajímavou ukázku juda. I když se všichni soutěžící nemohli umístit na prvních třech místech, je třeba ocenit snahu a odvahu všech, kteří vystoupili před své spolužáky a prokázali svůj talent a nadání.

číst celou aktualitu

Zdobení dortů v odborné učebně SZPŠautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 04.05.2018 v 08:07

Zdobení dortů v odborné učebně SZPŠ

Dne 19. dubna měli žáci povinně volitelného předmětu Práce s materiály možnost pod odborným vedením skvělé paní mistrové Sedláčkové ze SZPŠ v Klatovech naučit se zdobit dorty. Předem upečené a slepené dorty potahovali marcipánovou hmotou a vyrobili si i dekorace. Byly to velmi příjemné strávené dvě hodiny. Paní mistrová a dvě její pomocnice všem ochotně pomohly, prozradily i svoje triky. Ukázalo se, že pro některé naše žáky je nejlepším materiálem materiál jedlý. Každý si domů odnesl kromě zkušeností, nových dovedností i půlku vlastnoručně ozdobeného dortu, samozřejmě velice dobrého. Akce se uskutečnila ve spolupráci SZPŠ v Klatovech a obecně prospěšné společnosti Úhlava, se kterou spolupracujeme už delší dobu.

číst celou aktualitu

Den Země 4. třídautor Třídní učitelky 4. tříd, publikováno 04.05.2018 v 08:03

Den Země 4. tříd

V pátek 27. dubna vyrazili žáci čtvrtých tříd v rámci Dne Země do přírody. Cílem byl  památník popravených osob nacisty v bývalé vojenské střelnici ve Spáleném lese nedaleko Lub u Klatov. Ráno ve škole ještě všichni dostali instrukce, obdrželi listy s úkoly, rozdělili se do pracovních skupin a poté vyrazili s třídními učitelkami na cestu. Během ní pozorovali probouzející se přírodu, zapisovali si rostlinky a živočichy, které poznali. Připomněli si také, že nemají být hluční, odhazovat odpadky…zkrátka, jak se mají v přírodě chovat.  Nechyběl ani odpočinek se svačinou.  Na konci vycházky paní  učitelky vyhodnotily práci všech. Získané poznatky ještě využijí v dalších hodinách přírodovědy a vlastivědy. Počasí ten den přálo, takže se všichni vrátili do svých domovů i trochu opálení.

číst celou aktualitu

Čtenářská soutěžautor Mgr. Jaroslava Sejpková, publikováno 20.04.2018 v 12:44

Dne 11.dubna 2018 od 8 hodin se ve společenském sálu Městské knihovny v Klatovech uskutečnilo městské kolo 12. ročníku ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE pro žáky 2.- 3.tříd. Naši školu reprezentovalo 6 žákyň – Tereza Holá (2.A), Vendulka Bláhová ( 2.B), Klárka Zíková ( 2.C), Tereza Bartošová ( 3.A), Aneta Plzová (3.B), Magdalena Cariková ( 3. C). Do regionálního finále, které se uskuteční 16. května postupuje Klárka Zíková z 2.C, která obsadila ve své kategorii 3.místo. Blahopřejeme! Všem žákyním děkujeme za reprezentaci školy.

číst celou aktualitu

Velikonoční vystoupení pěveckého sboruautor Mgr. Irena Honzíková, publikováno 06.04.2018 v 12:59

Velikonoční vystoupení pěveckého sboru

Ve středu 31. 3. 2018 pěvecký sbor Kvítek vystoupil na velikonočních trzích na klatovském náměstí. Jeho program byl složen z písní převážně s jarní tématikou. Zazněly písně: Japonská myší polka, O čem se zpěvným ptáčkům zdává, Spievanky, spievanky, Dvě malý víly ,To jsou kluci kočičí a Pátá.
Představily se také tři sólistky sboru: Lucie Prexlová z 5. C, Julie Vaňková z 2.B a Eliška Pyšková z 2. A. Na klavír doprovázela studentka klatovského Gymnázia Michaela Černá.
Na náměstí přišli sbor podpořit rodiče, prarodiče i spolužáci.

číst celou aktualitu

Tradiční karneval školní družinyautor Václava Brožíková, publikováno 19.02.2018 v 10:01

Ve středu 14. 2. 2018 se žáci školní družiny sešli na maškarním karnevale v tělocvičně. Princezny, rytíři, zvířátka, piráti, vodníci a indiáni tancovali a soutěžili. K tanci a poslechu hrál pan Pelíšek. Na děti se přišli podívat rodiče a prarodiče. Všude bylo plno smíchu a zábavy. Karneval se všem moc líbil.

číst celou aktualitu

Masopust 8. třídautor D. Fleisig 8.B, žáci 8. tříd, publikováno 19.02.2018 v 09:58

3. 2.  proběhl na naší škole masopustní karneval žáků 8. tříd. Letos se o organizaci celé akce postarali žáci školního parlamentu. Jak se karneval povedl, jsme se zeptali přímo účastníků.

Fotografie najdete ve fotogalerii školy.

číst celou aktualitu

Exkurze 5.B - STK, divadloautor Mgr. Radka Bočková, publikováno 08.01.2018 v 09:54

Exkurze 5.B - STK, divadlo

Žáci 5.B měli možnost navštívit dvě exkurze - STK osobních a dodávkových automobilů RAMALE a  autoopravnu a autoservis MARA. Přímo v praxi se tak žáci seznámili se skutečným provozem a získali mnoho zajímavých informací. Druhou neméně atraktivní akcí byla prohlídka technického zázemí Stálé divadelní scény Klatovy. Tímto děkuji paní Chaloupkové a paní Javorské za domluvení těchto zajímavých a nevšedních akcí pro žáky naší tříd.

číst celou aktualitu

Udělali jsme radost dětem z Klokánkuautor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 05.01.2018 v 12:19

Udělali jsme radost dětem z Klokánku

Před vánočními svátky se zástupci školního parlamentu rozhodli udělat radost dětem z janovického Klokánku. Za peníze, které byly vybrány jako vstupné na akci „Plánická má talent“, společně nakoupili drobné dárky a sladkosti a vyrazili do Klokánku.
Většina dětí zůstává v Klokánku i během vánočních svátku a tak byly z dárků nadšené.  Ještě větší radost ale děti měly ze samotné přítomnosti našich žáků. Okamžitě se s nimi spřátelily a  když došlo na loučení, nechtěly je pustit.
Společné setkání bylo velmi příjemné a již během něj se plánovala další návštěva.

číst celou aktualitu

Vánoční jarmark 4.Bautor Mgr. Irena Honzíková, publikováno 05.01.2018 v 12:11

Vánoční jarmark 4.B

Vánočním jarmarkem v pátek 15. 12. 2017 završili žáci 4. B výuku finanční gramotnosti v rámci projektu Abeceda peněz pořádaném Českou spořitelnou. Příprava trvala měsíc a půl a zapojili si do ní všichni žáci třídy. Založili firmu Skřítci a zvolili si svého ředitele, účetní i nákupčí. Žáci se učili hospodařit s penězi a při prodeji na jarmarku si práci s penězi vyzkoušeli všichni. K nákupu materiálu, který potřebovali k  výrobě, dostali vstupní kapitál od České spořitelny ve formě půjčky ve výši 3000 Kč. Děti si také samy vytvořily plakáty, aby celé akci mohly udělat řádnou propagaci. Výrobky na jarmark tvořily v hodinách výtvarné výchovy, ale i odpoledne po vyučování. Pomáhali také rodiče.

číst celou aktualitu

Předvánoční vystoupení pěveckého sboruautor Mgr. Irena Honzíková, publikováno 05.01.2018 v 12:03

Předvánoční vystoupení pěveckého sboru

Ve středu 20. 12. 2017 sbor Kvítek vystoupil na adventních trzích na klatovském náměstí a vytvořil tak sváteční předvánoční atmosféru. V programu zazněly vánoční koledy, vánoční písně a také spirituály, např.: U Betléma dnes Maria, V jeslích dítě spinká, Starej Havlík vymazuje, Veselá sanice, Z Betléma se ozývá, Ryba rybě a Čas radosti, veselosti. Podpořit malé zpěváky přišli rodiče, prarodiče i spolužáci ze školy.

číst celou aktualitu

Turnaje chlapců ve florbaleautor Mgr. Otakar Vylít, publikováno 03.01.2018 v 14:09

Okresní finále:  v úterý 5. prosince 2017 se v tělocvičně ZŠ Čapkova konala rozhodující utkání letošního ročníku florbalového turnaje mladších a starších žáků. Postup do tohoto turnaje si vybojovala družstva mladších i starších žáků z okrskového kola v Nýrsku. Velmi úspěšně naši školu reprezentovalo družstvo mladších žáků. V základní skupině vše vyhráli a tak se stali okresními přeborníky.
Reprezentovali:  Lorenc, Ferus, Batěk, Schmiedt, Hais, Mastný, Lukeš, Vlček, Vitula, Pavlík, Jonáš.

V kategorii starších žáků naši reprezentanti měli střeleckou smůlu a v základní skupině nemohli dát gól ani ve vyložené šanci. To se nám stalo osudným, a proto jsme se letos neprobojovali  ani do semifinálových bojů. V zápase o 5. místo jsme jasně přehráli hochy ze Sušice a obsadili konečné 5. místo.
Reprezentovali: Marek, Kopidlanský, Hrubý, Hruška, Šulda, Weber, Přibyl, Pavlík, Hájek, Hoffmann, Zíka.

číst celou aktualitu

Advent v Regensburguautor Mgr. V. Luňáčková, Mgr. J. Kantorová, publikováno 03.01.2018 v 13:47

Advent v Regensburgu

Krásnou předvánoční atmosféru si užili vybraní žáci druhého stupně na adventních trzích v Regensburgu. Výlet se uskutečnil v rámci dlouholetého přátelství s partnerskou školou v bavorském Rodingu a navázal na společný projekt obou škol, který proběhl v minulém školním roce. Čeští a němečtí žáci tak měli možnost se opět po několika měsících vidět a společně obdivovat krásně vyzdobené regensburgské náměstí, ochutnat typické bavorské speciality a koupit si vánoční dárek pro sebe a své blízké.

číst celou aktualitu

Vánoční jarmark 4.Aautor Mgr. Irena Stahlová, publikováno 03.01.2018 v 13:37

Vánoční jarmark 4.A

Žáci 4. A se zapojili do projektu Abeceda peněz. Jak už jsme dříve psali, nejprve navštívili ČS, poté navštívily pracovnice spořitelny děti ve škole, aby se podívaly, jaké vyrábějí produkty a jak jim to jde. Poslední částí byl Vánoční jarmark, který se uskutečnil 7. 12. v České spořitelně. Za pomoci zaměstnanců, paní učitelky, asistentky pedagoga a rodičů připravili  společně tři stánky, u kterých po celé čtvrteční odpoledne nabízeli žáci své výrobky, ale také vánoční cukroví a jiné dobroty, které napekly maminky. Nechyběl ani zpěv koled za doprovodu kytary. Děti také vyšly do ulic, aby zvaly kolemjdoucí na tuto akci. Celé této akci předcházelo také vylepování plakátů a roznášení letáčků. Akce se dětem vydařila. Odměnou jim byla částka, kterou za své výrobky utržily – 19 444,- Kč. Ty chtějí použít na školní výlet nejen v letošním školním roce, ale i v 5. třídě.

číst celou aktualitu

Vánoční těšení v prvních třídáchautor Mgr. Radmila Šťastná, publikováno 03.01.2018 v 13:30

Vánoční těšení v prvních třídách

Předvánoční čas zpestřili prvňáčkům žáci  dramatického oboru ZUŠ v Klatovech. Děti zhlédly čtyři vánoční pohádky, popovídaly si o vánočních zvycích, vůních a jídlech. Všem se to velmi líbilo.

číst celou aktualitu

Návštěva v Domě dětí v Klatovechautor Mgr. Hana Kováříková, publikováno 03.01.2018 v 13:28

Návštěva v Domě dětí v Klatovech

Ve středu 13.12. se žáci 4.C vydali do Domu dětí a mládeže v Klatovech. Protože se už všichni těšili na Vánoce, rozhodli se, že si tady  jeden dárek vyrobí. Byla to textilní taška, kterou si děti zdobily textilními barvami. Postup práce byl celkem jednoduchý. Do tašky vložit noviny, vytvořit mřížky z lepenky na tašce, vybarvit mřížky různými barvami, strhnout lepenku a dokreslit tašku černým fixem. Pak už záleželo na fantazii a  pečlivosti  každého žáka .Při práci děti vedla paní Jana Soukupová. Všechny tašky byly hezky vyzdobené  a udělají pod stromečkem  radost babičkám nebo maminkám.

číst celou aktualitu

Návštěva v Domově pro seniory v Klatovechautor Mgr. Irena Stahlová, publikováno 03.01.2018 v 13:24

Návštěva v Domově pro seniory v Klatovech

V úterý 19. prosince žáci ze 4.A ZŠ Klatovy v Plánické ulici navštívili Domov pro seniory v Klatovech. Děti obyvatelům domova, za doprovodu flétny a kytary, zazpívaly několik vánočních koled. K nim se po chvilce přidali i senioři a všichni si tak společně zpříjemnili část úterního dopoledne. Na závěr děti obdarovaly přítomné vlastnoručně vyrobenými dárečky. Na oplátku si do školy donesly od zaměstnankyň domova sladkou odměnu v podobě perníčků.

číst celou aktualitu

Vánoce 5.C a tvoření s prvňáčkyautor Mgr. Hana Benešová, publikováno 03.01.2018 v 13:21

Vánoce 5.C a tvoření s prvňáčky

Vánoční oslavy jsme v 5. C zahájili již ve středu návštěvou adventního trhu na náměstí, poslechem vystoupení pěveckého sboru naší školy na náměstí a zhlédnutím pohádky O kouzelném jablku.

Ve čtvrtek jsme navštívili naše nejmenší kamarády - prvňáčky ,společně jsme vyrobili veselé vánoční přání a voňavou vánoční dekoraci z pomeranče a hřebíčku. Páťáci se k menším kamarádům chovali opravdu velmi pěkně, ochotně jim se vším poradili a pomohli. Prvňáčkové měli z výrobků velkou radost a tak jsme si na závěr i společně popovídali o Vánocích a zazpívali si několik koled.

Páteční dopoledne bylo věnováno společné třídní besídce - splnili jsme poslední úkoly z adventního kalendáře, popovídali jsme si o vánočních zvycích, některé jsme si i vyzkoušeli, uvařili jsme si čaj ke společné slavnostní svačině, na kterou nám maminky poslaly výborné vánoční cukroví. Vrcholem byla vánoční tombola a rozbalování dárečků, z kterých měli všichni velkou radost. K dokonalé vánoční atmosféře přispěla i nádherná vánoční pohádka.

číst celou aktualitu

Projekt podzim ve 2.Aautor Mgr. Eva Hlavatá, publikováno 06.12.2017 v 08:02

Projekt podzim ve 2.A

Dne 1.12. 2017 ve třídě 2.A proběhl projekt Podzim. V první hodině si žáci zopakovali své poznatky o podzimu s interaktivní tabulí. Odpovídali na kvízové otázky, sestavovali věty o podzimu a určovali jejich druhy. V další hodině měli za úkol sestavit a vypočítat podzimní matematickou skládačku. Nakonec vybarvili ježečka s příklady a vypravovali o podzimu. Všichni byli odměněni za pěknou práci diplomem.

číst celou aktualitu

Čertí škola ve 2.Aautor Mgr. Eva Hlavatá, publikováno 06.12.2017 v 07:58

Čertí škola ve 2.A

Dne 5.12.2017 se žáci 2. A učili po čertovsku. Na pomoc si pozvali své maminky, tatínky, babičky i dědečky. S čertíkem Ušmudlánkem plnili celý den čertovské úkoly: tvořili věty, slova, psali, počítali slovní úlohy, luštili osmisměrku. Vyrobili si i jeho pomocníky - anděla a Mikuláše. Za odměnu dostali diplomy a sladké perníčky.

číst celou aktualitu

Vánoční tvoření ve školní družiněautor Václava Brožíková, publikováno 06.12.2017 v 07:55

Vánoční tvoření ve školní družině

Žáci školní družiny navštívili 27. 11. 2017 vánoční  tvoření  v kulturním domě. Vyrobili spoustu krásných ozdob, řetězů, přáníček  a voňavých perníčků. Nakonec společně zdobili vánoční strom v atriu kulturního domu ozdobami, které měli připravené ze školní družiny.

číst celou aktualitu

Perníčkové pondělíautor Mgr. Martina Kalistová, publikováno 06.12.2017 v 07:50

Perníčkové pondělí

Pondělí nebývá pro většinu z nás zrovna nejmilejším dnem v týdnu. Někdy to ale může být jinak. O tom by mohli vyprávět holky a kluci ze 3. A naší školy, kteří si poslední listopadové pondělí osladili perníčky! V čítárně Městské knihovny v Klatovech strávili příjemnou hodinku ve společnosti „perníkářky ? p. Radky Gro?sslové z Janovic nad Úhl. Vidět zdobení vánočních perníčků byl opravdu zážitek! Mnohé děti pamatovaly na své blízké a nějaký krásný perníček si donesly domů.

Příjemný a voňavý advent všem přejí žáci 3. A!

číst celou aktualitu

Vánoční tvoření 4.Aautor Mgr. Irena Stahlová, publikováno 06.12.2017 v 07:45

Vánoční tvoření 4.A

Ve středu 22. 11. se v podvečer sešli někteří rodiče, ale i prarodiče a sourozenci, s dětmi ze 4. A ve třídě, aby společně vyrobili nějaké produkty na „Vánoční jarmark“. Materiálu bylo dost, šikovných rukou se našlo také hodně a všichni společně se dali do práce. Výsledkem bylo mnoho krásných výrobků, ze kterých měly radost nejen děti, ale i všichni přítomní. Doufáme, že udělají radost také všem, kteří navštíví „Vánoční jarmark“. Ten proběhne ve čtvrtek 7. prosince v České spořitelně od 14:00 hod. do 17:30 hod. Všichni jsou srdečně zváni.

číst celou aktualitu

1.A v knihovněautor Mgr. Radmila Šťastná, publikováno 22.11.2017 v 08:19

1.A v knihovně

Ve čtvrtek 9.11. šli žáci 1.A poprvé společně do knihovny, kde se zúčastnili prezentace knížek o kočičkách, které pro děti napsala a vydala místní spisovatelka paní Růžena Bauerová. Seznámili se s obsahem knih, paní jim přečetla ukázku, prohlédli si fotografie z knih. Na závěr besedovali s paní spisovatelkou o kočičkách a jiných domácich mazlíčcích, ktré doma chovají. Beseda se jim líbila.

číst celou aktualitu

Abeceda penězautor Mgr. Irena Stahlová, publikováno 05.11.2017 v 14:25

Abeceda peněz

Žáci 4. A naší školy se účastní projektu Abeceda peněz na podporu finanční gramotnosti, kterou pořádá Finanční akademie České spořitelny. Žáci nahlédnou do světa podnikání, naučí se orientovat ve světě peněz, budou muset přemýšlet o společné práci a zodpovědnosti vůči sobě i ostatním. Musí také společně vymyslet a zrealizovat podnikatelský záměr. V hodinách ČaSp a výtvarné výchovy budou po dobu několika týdnů vyrábět dekorační předměty. K nákupu materiálu potřebného k jejich výrobě a vlastně k zavedení podniku dostali od ČS vstupní kapitál ve formě půjčky ve výši 3000,- Kč.

číst celou aktualitu

Halloween ve 3. Aautor Mgr. Martina Kalistová, publikováno 05.11.2017 v 14:19

Halloween ve 3. A

V úterý 31. 10. si žáci 3. A při hodinách výtvarné výchovy vyrobili "hallowenské dýničky". Dvě hodiny poctivé práce ve školní kuchyňce byly korunovány zdařilými výrobky. Některé povedené dekorace si děti odnesly domů, jiné zdobí vestibul naší školy. Dětem patří pochvala a poděkování rodičům, kteří obětavě dýně zakoupili a umožnili nám tak oslavit Halloween i ve škole!

číst celou aktualitu

Stonožka děkujeautor Mgr. Iveta Smolíková, žáci 5.C, publikováno 20.10.2017 v 12:28

Na jaře v loňském školním roce jsme vyzvali  žáky 1. stupně, aby se společně s námi, žáky současné 5. A, zapojili do projektu Hnutí na vlastních nohou – Hnutí STONOŽKA, ve kterém „Děti pomáhají dětem“. Informovali jsme vás, že probíhající projekt svým výtěžkem přispěje na výzkum Crohnovy nemoci ve Fakultní nemocnici v Plzni. V prosinci 2016 předala Stonožka fakultní nemocnici  již 500 000 Kč a tu samou částku jí chce  předat i v prosinci letošního roku.

číst celou aktualitu

Rukopisy - Bloviceautor Mgr. Růžena Krůsová, publikováno 11.10.2017 v 19:50

Rukopisy - Blovice

Základní znalosti o rukopisech a jejich vlivu patří k obecnému vzdělání.  Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích připravilo pro veřejnost edukační program vhodný pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Tento program navazuje na tématické plány předmětů český jazyk, dějepis, výtvarná, hudební výchova a umožňuje zpestřit výuku. Výstava připomínala 200 let od nalezení Rukopisů zelenohorského a královédvorského. Rukopis zelenohorský obsahuje dodnes fragment Libušina soudu s námětem sporu bratří Chrudoše a Šťáhlava o dědictví po jejich zemřelém otci. Chrudoš si podle německého práva nárokuje celé dědictví. Spor rozhodne kněžna na zasedání zemského soudu na Vyšehradě. Bratři se mají podle českého práva rozdělit na polovic. Nato se Chrudoš rozhněvá a kněžnu nařkne: Běda mužům, kterým žena vládne. Libuše se pak vzdává svých soudních pravomocí.

číst celou aktualitu

Hudební nástroje, od akustických k elektrickýmautor Mgr. Růžena Krůsová, publikováno 11.10.2017 v 19:49

22. září, žáci pátých, šestých a sedmých tříd navštívili hudební program profesionálního hudebníka Mgr. Pavla Hraběte. Pan Hrabě je absolvent plzeňské konzervatoře. Připravil program o nástrojích, na které hrál – improvizoval – do připraveného hudebního doprovodu. V letošním roce byl novinkou nástroj Korg Kaossilator Pro +. Je to nástroj - syntezátor, který pan magistr ovládal jako mobilní telefon pouhým dotykem prstů s ovládací plochou. Pan Hrabě jezdí na akce vždy hodinu předem. Letos mu s přípravou sálu pomáhala skupina žáků osmých tříd a už i oni měli o tento nástroj zájem. Pan Hrabě jim během své přípravy odpovídal ochotně na všechny otázky. Doufám, že byli spokojeni i ti, kteří se programu zúčastnili.                                         

číst celou aktualitu

Exkurze – Dragon Pressautor Mgr. Radka Bočková, publikováno 11.10.2017 v 19:09

Exkurze – Dragon Press

Žáci 5.B měli možnost navštívit klatovskou tiskárnu Dragon Press. Od doby vynálezu knihtisku uběhla již spousta času a žáci měli možnost se seznámit i se současným stavem tisku knih, letáků a dalších materiálů. Přímo v praxi viděli jednotlivé fáze vzniku knih, automatickou i ruční výrobu. Děkuji panu Stýblovi za poskytnutí zajímavých informací a prohlídku tiskárny.

číst celou aktualitu

Den lesaautor Mgr. I. Honzíková, Mgr. I. Stahlová, publikováno 09.06.2017 v 13:08

Den lesa

Ve čtvrtek 25. 5. se třídy 3.A a 3.B vydaly na Den lesa, který již počtvrté na Hůrce pořádaly Lesy města Klatov,s.r.o. a Městský úřad Klatovy. Děti se seznámily s významem lesa a poznávaly lesní dřeviny a živočichy. Byly pro ně připraveny ukázky práce v lese, také viděly přibližování dřeva koněm a lesní techniku. Měly možnost se zúčastnit soutěží a nakonec si opekly buřty na ohni.

číst celou aktualitu

Němčina, sport a páťáciautor Mgr. V. Luňáčková, Mgr. J. Kantorová, publikováno 26.05.2017 v 13:09

Němčina, sport a páťáci

Tohle vše se spojilo během úspěšné akce, která proběhla v rámci dlouhodobé spolupráce ZŠ Plánická se školou v bavorském Rodingu. Během 3 dnů od 10.5. – 12.5. 2017 zažily děti v krásném školním zařízení v německém Habischriedu mnoho zajímavého. Dva animátoři, Linda a Mathias Straubovi, připravili pro děti spoustu aktivit, her a zábavných soutěží, při kterých zněla čeština i němčina. Jejich cílem bylo, aby všechny děti ztratily ostych a začaly používat cizí jazyk v běžných situacích, při seznamování a navazování přátelských vztahů.

číst celou aktualitu

Stonožkaautor Žáci 4.A, Mgr. Iveta Smolíková, publikováno 18.05.2017 v 07:38

Chtěli bychom vás seznámit s „HNUTÍM NA VLASTNÍCH NOHOU STONOŽKA“.

Toto hnutí je dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají dětem. Bylo založeno  Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.
Ta po letech strávených v emigraci navštívila roku 1990 naši republiku. Než odletěla zpět domů, slíbila sestřičce z jedné české nemocnice, že se pokusí sehnat peníze pro tamní dětské oddělení. Paní Bělu napadlo, že by děti mohly pomoci dětem. A tak se narodila „STONOŽKA“.

číst celou aktualitu

Učily nás deváťandyautor Mgr. Irena Stahlová, publikováno 24.04.2017 v 20:29

Učily nás deváťandy

V úterý 11. dubna proběhlo na naší škole „učení deváťáků“. K nám do 3. A zavítala děvčata z 9. A. Nejdříve s dětmi ve třídě procvičily matematiku, nějaký čas věnovaly i českému jazyku. Nechybělo také vybarvování vajíček a zajíčků. Na druhou hodinu si děvčata připravila pro své mladší spolužáky různé úkoly, hádanky a soutěže v tělocvičně – skákání na trampolínce, chození po lavičce a prolézání díly ze švédské bedny, cvičení na žíněnkách, ochutnávání jídel…Dětem se učení líbilo a za snahu dostaly od dívek z devítky sladkou odměnu.

číst celou aktualitu

Adopce v ZOOautor Mgr. Radmila Šťastná, publikováno 06.04.2017 v 20:14

Ve čtvrtek 6.4. už tradičně, jako každý rok, se žáci 5. tříd vydali do plzeňské zoologické zahrady adoptovat zvíře. Letos se vybrala rekordní částka peněz, 19 700 Kč. Pan Vobruba provedl děti po zoo, poskytl jim zajímavé nformace, ukázal jim čerstvě narozená mláďata velblouda a hrocha. Nakonec je přivedl k výběhu, ve kterém byla puma americká, kterou přijely adoptovat. Byl to pěkný zážitek spojený s velice prospěšnou akcí. Děkujeme všem, kteří na tuto akci přispěli.

číst celou aktualitu

Nová keramická dílnaautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 29.03.2017 v 20:37

Nová keramická dílna

Na konci prvního pololetí letošního školního roku byla zahájena výuka v nové dílně v budově ZŠ na Plánické ulici 208. Dílna vznikla rekonstrukcí suterénních prostor. Zázemí pro výuku je výborné.  Tento nový prostor využíváme při výuce na prvním i druhém stupni.
V dílně našly pevné místo i dříve zakoupené čtyři hrnčířské kruhy.  V další  etapě bude ještě pořízena vypalovací pec. V současnosti spolupracujeme se ZUŠ a díky ochotě vyučujících výtvarného oboru využíváme jejich  pec.

číst celou aktualitu

Lyžařský zájezd Špičák 2017autor Mgr. Otakar Vylít, publikováno 29.03.2017 v 20:31

V lednu a únoru se vždy na jeden týden  žáci sedmých tříd podívali do lyžařského areálu na Špičáku , kde se tradičně učili lyžařským dovednostem. Letos se povedlo naplnit kapacitu na maximální počet 2 x  24 žáků.

číst celou aktualitu

Masopust 8. třídautor Růžena Krůsová, publikováno 09.03.2017 v 07:55

Masopust 8. tříd

V úterý 28. února osmáci absolvovali svůj masopust. Každý rok takto končí tématický celek o masopustních lidových tradicích. Lidová podoba masopustu je od roku 2010 na seznamu kulturního dědictví UNESCO, nejde tedy o nějakou bezvýznamnou věc. Zúčastnění si připravili pěkné, vtipné masky v duchu lidové tradice. V tělocvičně si s chutí zazpívali, zasoutěžili a zatančili.

číst celou aktualitu

Maškarní bál školní družinyautor Václava Brožíková, publikováno 09.03.2017 v 07:41

Maškarní bál školní družiny

Princezny, rytíři, indiánky, motýlci, květinky, spidermani, zvířátka a další krásné masky se sešli na maškarním bále školní družiny 15. 2. 2017 v tělocvičně školy. Program začal promenádou masek, pokračoval tancem a soutěžemi. K tanci a poslechu hrál František Pelíšek. Potěšil nás velký zájem ze strany rodičů a prarodičů, kterým bych chtěla moc poděkovat za výbornou spolupráci při úklidu tělocvičny. Bál se vydařil a všichni odcházeli spokojeni.

číst celou aktualitu

Letní prázdninová škola ruského jazykaautor Růžena Krůsová, publikováno 03.09.2016 v 07:18

Letní prázdninová škola ruského jazyka

O prázdninách se uskutečnila škola pro žáky, kteří se učí ruskému jazyku. Školu jsme pojmenovali Škola skřítka Saši. Skřítek Saša provázel ruštináře každý den. Stal se maskotem – symbolem - letní školy. Z ruského Jekatěrinburgu přiletěl také magistr Radan Kapucian, který tábor náležitě zpestřoval. Ale opravdová škola to nebyla. Chtěli jsme ruský jazyk našim žákům přiblížit tak, aby školu v pravém slova smyslu neprožívali - zábavně, zajímavě. Pracovalo se hlavně s azbukou. Ta je hodně v jazyce ruském důležitá a tak ruštináři v první polovině prvního dne plnili úkoly s interaktivní tabulí – luštili hádanky, rébusy, skládali slova z písmenek azbuky, potom vymýšleli i celé věty, luštili šifry mistra Kapuciana, naučili se krátkou - komickou písničku „U popa byla sabáka“, doplňovali makarončiki. Slovíčka, která jsme neznali, jsme hledali ve slovníčku. Pomocníkem nám byl i obrázkový slovníček.

číst celou aktualitu