Základní škola Plánická Klatovy

Partnerská škola v Německu

Konrad-Adenauer-Schule.

 

Vzhledem k velikosti Plánické školy bylo problémem najít v sousedním Německu vhodnou partnerskou školu. Nakonec se to podařilo a v roce 1994 začíná přáttelství naší školy a školy v německém Rodingu. Počáteční kontakty byly velice nesmělé. Také první setkání našich a německých dětí, které se uskutečnilo v listopadu 1994, bylo trochu rozpačité. Postupně se ale začaly jazykové bariéry lámat a přátelství a spolupráce pokračují dodnes. Hlavní zásluhu na rozvíjení vztahů obou škol mají dvě paní učitelky - za naši školu paní učitelka Jana Kantorová, za německou školu paní učitelka Martha Erlmaier.

V letech 2000 - 2002 se spolupráce mezi oběma školami omezila bohužel jen na přání k svátkům. Ochlazení vztahů bylo způsobeno výměnou vedení školy v Rodingu a odchodem některých učitelů a dětí z této školy. V listopadu 2002 přijalo pět učitelů a pět žáků naší školy pozvání na oslavy 40. výročí školy v Rodingu. Tito zástupci také dojednali další spolupráci mezi školami - vzájemné poznávání našich měst, životního stylu a zvyklostí. Pro naši školu znamenal tento společný projekt mimo jiné i úkol postupně seznámit německé děti s městy Klatovy, Plzní a Prahou. Německá škola nás naopak seznámila s Rodingem, Regensburgem a Mnichovem.
První etapu projektu - poznávání Klatov a Rodingu - se podařilo úspěšně zrealizovat v roce 2003. Obě strany předvedly pestrý program a společná setkání se skutečně vydařila. Kromě prohlídky obou měst nechyběly často záludné úkoly. České i německé děti ale vše výborně zvládly. V témže roce zástupci učitelů z Rodingu oslavili společně s námi 140. výročí založení Plánické školy. Projekt pokračoval v listopadu 2004 poznáváním Plzně, v květnu 2005 naši návštěvou Regensburgu, v květnu 2006 společnou návštěvou Prahy a v roce 2009 společnou návštěvou Mnichova.
 

Společný výlet do Prahy

"Už třetí rok probíhá mezi školami v Klatovech a Rodingu projekt, který nám i našim německým přátelům umožňuje poznávat naše nejbližší okolí. My pak máme navíc možnost zdokonalovat se v konverzaci. Podle mého názoru je úplně něco jiného sedět v lavici a učit se němčinu, než používat tento jazyk v praxi, v přímém kontaktu s tím, kdo ho používá od narození. A co už náš společný projekt přinesl? Shromažďování materiálů o městech, jejich překlad do němčiny, úprava a uspořádání informační brožury pro naše kamarády v Německu. Podobné materiály, které jsme dostali od žáků v Rodingu, jsme si také museli pročíst a částečně přeložit. No a pak jsme vyrazili přímo na návštěvu do jednotlivých měst. V prvním roce jsme si společně prohlédli Klatovy a Roding, ve druhém roce Regensburg a Plzeň a letos jsme našim kamarádům ukázali Prahu a všichni už se těšíme na podzim, kdy se pojede do Mnichova. Já jako žákyně deváté třídy se už do Mnichova bohužel nepodívám, ale všechny tyto akce mi hodně pomohly lépe používat němčinu (doufám, že nejenom mně). Můj dík za tuto možnost patří učitelkám němčiny a zároveň škole v Rodingu."

Daniela Červená (9.A)


 Návštěva Prahy.

 

Máme vlastní knížku (červen 2006)

Jedním z výsledků spolupráce našich dvou škol a také spolupráce Gymnázia v Sušici a reálky v Kötzlingu je společná česko - německá kniha s názvem To co nás vzrušuje, přesahuje hranice. Žáci čtyř výše uvedených škol si v ní předávají své myšlenky, přání a zkušenosti, ale také problémy, starosti a obavy na témata, která je vzrušují. To vše v básních, vyprávěních, krátkých příbězích, pojednáních a kresbách. Po roce práce je knížka na světě. Přečtěte si krátkou ukázku (česká verze):

 LÁSKA
(Daniela Červená, ZŠ Klatovy, Plánická ul.)

Je sladká, je hořká, je k smíchu,
ke spáchání nevinného hříchu.
Také k slzám dovést může,
kdo je polapen, kvete jako růže.
Kdo ji nepoznal, cítí se sám,
nenaučí se tak nevinným hrám.

Ona je silná a umí se prát,
kdo ji pozná, má ji vážně brát.
Pomůže ti v nejhorších chvílích
a dokáže tě navést na cestu ke správnému cíli.
Může být všude a ty ji přesto nevidíš,
když ji má jiný, tak mu ji závidíš.

Někdy tě potká a zůstane,
s ní pocit štěstí tě nemine.
Někdy tě potká a jde dál,
přesto má moc jak sám král.

 

Společný výlet do Mnichova

"V úterý 5. května jsme jeli se školou na výlet do Mnichova. Sraz jsme měli u hradeb v Jiráskově ulici. Po příchodu posledních opozdilců vybrala paní učitelka od všech 4 eura na vstup na Televizní věž a do kostela sv. Petra. Při cestě do Mnichova jsme nabrali dívky ze školy v Rodingu. S některými z nich jsme zkoušeli mluvit. Šlo to celkem těžko, ale nakonec jsme si porozuměli. Přibližně v půlce cesty jsme si udělali zastávku. Každý si mohl vzít pití a pečivo, které s sebou vzala škola z Rodingu. Když jsme přijeli do Mnichova, bylo krátce po půl desáté. V Mnichově bylo zataženo, ale nepršelo. Autobus nás zavezl přímo k Televizní věži, jejíž prohlídku jsme měli v plánu. Paní učitelky šly koupit vstupenky a my jsme si zatím mohli prohlédnout malý krámek se suvenýry. Do výtahu jsme se vešli po dvou skupinkách. Věž byla vysoká 291 metrů, výtah jel rychlostí 7 m/s a tak než jsme se nadáli, byli jsme nahoře. Z věže byl nádherný výhled na celý Mnichov. Viděli jsme Alianz arénu, Olympijský stadion, věž BMW a plno dalších skvostů Mnichova. Asi po půl hodině jsme znovu nasedli do autobusu a vyrazili směr centrum. Když jsme dorazili na náměstí, které se nazývá Marienplatz, šli jsme se podívat na dominantu Mnichova - Frauenkirche. Po prohlídce někteří vyrazili ke kostelu sv. Petra a jiní dostali rozchod, který trval asi hodinu. Pak jsme se vydali směrem k autobusu a chystali se na návrat domů. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Rodingu, kde nám německé dívky ukázaly jejich školu. Oproti naší škole je to luxus. Ve škole mají bazén, zvláštní učebnu na dělání domácích úkolů a spoustu dalších věcí, o kterých se nám může jenom zdát. Domů jsme se vrátili okolo dvacáté hodiny značně unaveni a vyčerpáni. Ale musím říct, že ten výlet stál za to!!"

Jakub Jarošík (7.B)

Mnichov. Mnichov.


Návštěva německých dětí v naší škole

V červnu 2010 nás navštívili žáci a několik učitelů z Rodingu. Za doprovodu našich dětí si prohlédli školu. Němečtí žáci, kteří se učí češtinu, pak zazpívali několik českých písniček a němečtí hudebníci zahráli několik skladeb. Vystoupení doplnil pěvecký sbor naší školy. Po obědě pak pokračoval program prohlídkou města. Celý den se povedl a návštěva odjížděla domů spokojena.

    Klatovy.   Klatovy. 


2011 - 12

Děti obou škol navštívily společně představení Kouzelná flétna v plzeňském divadle. Následovala procházka městem.
Jinak se spolupráce v tomto školním roce omezila pouze na výměnu přání a komunikaci některých dětí s německými prostřednictvím E-mailů.

2012 - 13

13. června 2013 se uskutečnilo setkání našich a německých žáků z Rodingu. Plzeňský „Tandem“ pro nás připravil seznamovací hry na plzeňském náměstí a pak se vytvořily česko-německé skupiny, které plnily úkoly v centru města. Po vyhodnocení soutěže jsme ještě společně navštívili ZOO, došlo i na výměnu adres a odpoledne jsme se rozloučili. Třináctka nám nepřinesla žádnou smůlu!! Podobných setkávání snad bude více. Na jaro plánujeme společný pobyt ve Waldmünchenu. A jak hodnotí tuto akci naši žáci?

D. Mondek: Na podobné setkání bych jel asi znovu, protože bych se chtěl zlepšit v komunikaci. I přes moji snahu se často nedařilo domluvit se.

A. Hromádková: S Němci jsme společně plnili různé úkoly po Plzni. Bylo vedro,  a tak jsme byli brzy všichni unavení. Jsem ráda, že jsem si zkusila domluvit se s Němcem.

M. Jahna: Hra „Stadtrallye“ se mi líbila. Škoda, že jsme nešli na exkurzi do pivovaru.

A. Hozmanová: Bylo to fajn. Brala bych i výměnný pobyt. Naše Němky ale mohly mluvit trochu víc, ne jen jednoslovně odpovídat.

K .Kupková: Program byl zajímavý. Mohli bychom příště jet my do Rodingu. Možná také mohlo být více času na vyhodnocení soutěže. Byla to dobrá zkušenost.

Z .Čada: Nejlepší byla práce s mapou a návštěva ZOO. Při společné „Stadtrallye“ jsme si bohužel často nerozuměli.

Příště bude komunikace  určitě lepší!


2014 - 15

„Ric pic šalala – Vražda se tu udála!“

loutky   loutky

 Svatba, vražda, válka a přesto nakonec šťastný konec. Tři dny nacvičovalo 15 žákyň základní školy Plánická v Klatovech společně s 15 žáky z německého Rodingu se svými loutkami divadelní hru. Během dvou představení okouzlilli malé i dospělé diváky příběhem, ve kterém nebyla nouze o lásku, vraždy i vášnivé hádky. A na konci, samozřejmě, happy end.  Láska zvítězila a dlouhá léta rozdělenu rodinu čekalo šťastné shledání.

Čeští a němečtí žáci to ale neměli vůbec jednoduché. Loutky, které si sami vyrobili na jaře během pobytu ve Waldmünchenu, byly hodně rozmanité a jejich charaktery naprosto odlišné. Děti ale zvládly svůj úkol suverénně, a to především díky velké pomoci pražských loutkařů Pavla Truhláře a Zdeňky Owenové. Během tří dnů všichni nacvičili divadelní hru, naučili se pohybovat loutkami a vymysleli dialogy v němčině, češtině a angličtině. Diváci byli nadšeni.

Během týdenního pobytu v Klatovech se ještě stihli němečtí žáci podívat do vyučovacích hodin, společně s klatovskými přáteli navštívit vodní hrad Švihov, prohlédnout si barokní lékárnu i katakomby.

Pro německé žáky to byla zároveň i zajímavá zkušenost, protože většina z nich byla ubytována v českých rodinách. Často bylo třeba překonat jazykovou bariéru i pomocí rukou a nohou. Nakonec si ale všichni vzájemně porozuměli a jen se utvrdili v tom, jak důležité je učit se cizí jazyky. Rodičům za jejich ochotu a pohostinnost patří velký dík.

Celý projekt, který začal již na jaře 2014 výrobou loutek ve Waldmünchenu, pokračoval nacvičením a předvedením dvou divadelních představení v Klatovech. Byl ukončen v květnu 2015 v Rodingu posledním loutkovým představením. Na financování celého projektu se podílel především Německo – český fond budoucnosti a Koordinačni centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM.

 

loutky

Další fotografie najdete ve školní fotogalerii.


Česko-německý projekt „Prevence násilí a závislostí“ v Hirschbachu

Třetí květnový týden jsme se zúčastnili česko-německého projektu „Prevence násilí a závislostí“ v Hirschbachu.  15 dětí osmého ročníku naší školy trávilo společně čas s dětmi z družební školy Konrad-Adenauer-Schule v Rodingu. Projekt vedený spolkem Jupiter 49°33‘5‘‘ si klade za cíl podporovat přátelskou a nenásilnou formou vztahy mezi mládeží a zároveň posilovat vědomí odpovědnosti a týmové spolupráce.

Hlavním organizátorem celého týdenního programu byl předseda spolku, německý policista Jörk Kaduk. Se vším mu obětavě pomáhal jeho český kolega Jaroslav Kruml. Oba si zaslouží velké poděkování, protože celý projekt vedli profesionálně a s velkým nasazením. Také horští vůdci Florian, Alex, Norbert a Bernd byli obětavými pomocníky.

V pondělí jsme vyrazili na cestu s trochou obav – co nás čeká, jak se domluvíme? V autobusu jsme na sebe s německými dětmi jen tak pokukovali, zazněly pouze pozdravy v němčině. Po příjezdu k chatě nás srdečně přivítal její majitel Manfred a dva policisté, členové spolku Jupiter. Ubytovali jsme se a začal program. Heslem celého týdne se stalo slovo „tým“. Všechny aktivity probíhaly v tomto duchu – od snídaně po večerku.

První den a dopoledne druhého dne jsme strávili při společných aktivitách v chatě. V česko-německých skupinách jsme řešili různé úkoly týkající se násilí, předcházení konfliktům, závislostí a vztahů mezi lidmi. Přes počáteční stud jsme se rychle přenesli a za chvilku už jsme s našimi německými přáteli mluvili nejen německy, anglicky a česky, ale také rukama a nohama, prostě jak se dalo. Pomáhaly nám při tom naše učitelky a paní Seidlmayer. Ostudu jsme si asi neudělali, protože paní učitelka Nováková na nás byla pyšná
a moc nás chválila.

V úterý odpoledne pokračovaly společné aktivity v přírodě. Nikdo z nás netušil, k čemu mohou být dobré prázdné bedny od piva, dokud jsme to na vlastní kůži nepoznali. Řadit se na nich podle abecedy, data narození, překonat s jejich pomocí nádrž plnou pomyslné kyseliny a nespadnout, to vše nám dalo pořádně zabrat. Týmové podbíhání pod lanem pak už byla legrace. Večer nás čekal křest ohněm, zkoušeli jsme lezení po horolezecké stěně. Téměř všichni poprvé. Někomu se ji podařilo zdolat hned, jinému až napotřetí. Ale vytrvali jsme. Zvonek na vrcholu stěny zněl nakonec pro všechny. Do postelí jsme uléhali unavení, ale spokojení. Leckteří z nás překonali sami sebe, strach z výšek, z pádu.

Ve středu už jsme vyrazili na skutečnou skálu. Dostali jsme horolezeckou výbavu, o kterou jsme se museli dva dny pečlivě starat. K našim celotýdenním průvodcům se přidali čtyři zkušení horolezci. Ti nám se vším obětavě pomáhali. Nejprve jsme si lezení vyzkoušeli na zkušební stezce a pak už na opravdové skále. Mnozí z nás měli strach, ale opět jsme všechno překonali. Dokonce jsme přečkali i liják s kroupami.

Předposlední den našeho pobytu jsme s horolezci opět vyrazili zdolávat skály. Tentokrát nás čekalo vytahování a slaňování. Spojenými silami jsme vše zvládli a večer opět doslova padli vyčerpáním do postele. Ve volných chvílích jsme ještě stihli připravit malé dárečky pro všechny dospělé a plakát pro naše německé kamarády do školy.

Pátek jsme věnovali shrnutí celého týdne, úklidu a hlavně poděkování všem, kteří nám tento obrovský zážitek umožnili. Po snídani jsme se rozloučili s majiteli chaty vlastní písničkou. Ostatním jsme věnovali naše dárky. A pak už hurá domů! Podle slov naší paní učitelky nebylo nikdy v autobusu tak ticho, všichni jsme totiž téměř ihned usnuli.

Na závěr ještě jedna zajímavost. Hned na začátku jsme se domluvili na omezení používání našich mobilních telefonů. Nikdo z nás s tím nakonec neměl problém. Mobily nám vlastně ani nechyběly. Díky nabitému a zajímavému programu jsme si na ně vzpomněli až po připomenutí paní učitelky.

Všechno bylo pro nás nové a nezapomenutelné. Snad se nám podaří ještě někdy něco podobného prožít.

Hirschbach.

 

2015 - 16

Žáci ze ZŠ Plánická a bavorského Rodingu společně v Horažďovicích

Týden v Horažďovicích strávili žáci ze ZŠ Klatovy Plánická společně se žáky z partnerské školy v německém Rodingu. Tentokrát se žáci obou škol setkali pod záštitou vzdělávacího centra Proud v Horažďovicích.

Hlavním tématem pětidenního pobytu s názvem „ Energie bez hranic“ byla výroba elektrické energie a různé možnosti jejího získávání. Žáci se zamýšleli nad klady i zápory různých cest a způsobů jak energii vyrobit.

To vše probíhalo pod odborným vedením lektorského týmu vzdělávacího centra Proud, který pro žáky připravil nejen mnoho zajímavých her, ale například i „vědeckou konferenci“, týkající se energetiky v Česku a Německu.

 Žáci se v česko - německých skupinách učili utřídit informace k vybraným tématům, zpracovat je do formy prezentace a přednést je na „konferenci“ před spolužáky. Důležité bylo i své názory obhájit a odpovědět na všetečné otázky ostatních účastníků „konference“.

Během pěti dnů v Horažďovicích ale žáci stihli i mnoho dalších činností. Navštívili informační centrum jaderné elektrárny Temelín a muzeum vodní elektrárny v Písku, v rámci experimentů s elektřinou se pokoušeli získat energii i z různých druhů ovoce.

Čas si našli i na společné hry s německými žáky, během kterých zdatně využívali své znalosti němčiny a angličtiny a užili si spoustu legrace. Myslím, že otázka mnohých na konci pobytu, zda se do Horažďovic pojede i příští rok, mluví jasně ve prospěch vydařené akce.


2016 - 17

Habischried - němčina, sport a páťáci

     Tohle vše se spojilo během úspěšné akce, která proběhla v rámci dlouhodobé spolupráce ZŠ Plánická se školou v bavorském Rodingu. Během 3 dnů od 10.5. – 12.5. 2017 zažily děti v krásném školním zařízení v německém Habischriedu mnoho zajímavého. Dva animátoři, Linda a Mathias Straubovi, připravili pro děti spoustu aktivit, her a zábavných soutěží, při kterých zněla čeština i němčina. Jejich cílem bylo, aby všechny děti ztratily ostych a začaly používat cizí jazyk v běžných situacích, při seznamování a navazování přátelských vztahů.

     Náplní tohoto mezinárodního setkání bylo zároveň i sportovní vyžití žáků v přírodě. Učitelé pro smíšená česko-německá družstva připravili orientační běh, během kterého všichni žáci s vervou spolupracovali při plnění zajímavých úkolů a učili se orientovat v neznámém prostředí. V nabitém programu se našel čas i na společný táborák a pečení dobrot z chlebového těsta, míčové hry a také na navazování nových kontaktů s německými vrstevníky.

     Za organizaci celého setkání patří velký dík především partnerům ze školy v  Rodingu – Christianě Beck, Julii Firsching a Jaroslavě Seydelmaier. Doufáme, že takováto setkání budou probíhat i v budoucnu, protože k výuce cizího jazyka patří praxe i navazování mezinárodních kamarádství.