Základní škola Plánická Klatovy

Rada školy

Složení:

Zástupci zřizovatele - jmenovala Rada města Klatov:
Mgr. Rudolf Salvetr, Klatovy
Aleš Buriánek, Klatovy

Zástupci pedagogů - zvoleni ve volbách 2020:
Mgr. Tomáš Kanta, Klatovy
Mgr. Kristýna Kameníková, Janovice n. Úhlavou

Zástupci zákonných zástupců - zvoleni ve volbách 2020:
pan Kubát, Klatovy
paní Bukvajová, Klatovy