Základní škola Plánická Klatovy

Rada školy

Složení:

Zástupci zřizovatele - jmenovala Rada města Klatov:
Mgr. Rudolf Salvetr, Klatovy
Aleš Buriánek, Klatovy

Zástupci pedagogů - zvoleni ve volbách 2020:
Mgr. Tomáš Kanta, Klatovy
Mgr. Kristýna Kameníková, Janovice n. Úhlavou

Zástupci zákonných zástupců - zvoleni ve volbách 2020:
pan Kubát, Klatovy
paní Bukvajová, Klatovy

Školská rada se ve školním roce 2021/2022 sešla dvakrát – v říjnu a v březnu.
Na říjnovém zasedání schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/22. Na březnovém zasedání bylo projednáno hospodaření školy a jeho rozbor. Nikdo nevznesl připomínky a nebyl dán žádný podnět nebo oznámení.