Základní škola Plánická Klatovy

Plán práce

 • orientační hry s dopravní tématikou (podzim, jaro)
 • orientační hry s brannou a sportovní tématikou (podzim, jaro)
 • Odlet vlaštovek
 • výstavky výrobků a výtvarných prací pro veřejnost
 • maňáskové představení (prosinec)
 • výroba dárků k zápisu do l. tříd
 • maškarní karneval
 • Barevný týden
 • Sněhování (soutěže na sněhu)
 • výtvarná soutěž na aktuální téma
 • netradiční soutěže
 • Pohádkový den
 • zvířátka a jejich život - odpolední výlet do jezdeckého oddílu
 • odpolední výlet do psího útulku
 • výlet do zábavného parku v Nepomuku
 • vystoupení dětí s maňásky (červen)
 • kroužek práce na PC
 • cvičení s dětmi (aerobik)
 • promítání v muzeu
 • den otevřených dveří ve školní družině
 • Junior kviz
 • spolupráce se ŠD ZŠ Čapkova
 • spolupráce s městskou knihovnou