Základní škola Plánická Klatovy

Z činnosti ŠD

Školní družina pracuje podle ŠVP a plánu pro jednotlivá oddělení. Vychovatelky se snaží předkládat dětem zajímavé a obohacující aktivity. Jednotlivá oddělení školní družiny se střídají při pobytu na hřišti a vycházkách. Jeden den v týdnu je věnován výtvarné činnosti. Mezi běžná zaměstnání patří četba na pokračování, vědomostní soutěže všeho druhu, dramatizace a hudební hry. Děti navštěvují knihovnu a promítání filmů v muzeu. Oblibě se u dětí těší tradiční maškarní karneval a školní výlety pořádané na konci školního roku.

Pohádkový den                                                                       Barevný týden

    

Sněhování                                                                                Odlet vlaštovek

    

Malování na chodníku                                                           Aerobic

    

Výlet ŠD