Základní škola Plánická Klatovy

Pro naše budoucí prvňáčky

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků (pro školní rok 2020/21)

Všichni žáci zapsaní na naší ZŠ jsou přijatí. Další informace, které se týkají nástupu do školy v září, budou zveřejněny na stránkách školy. 16. června od 15,45 hodin bude schůzka na budově 208 v prvním patře, kde budou podány stejné informace, jako budou zveřejněny na stránkách školy a na úřední desce. Pouze pro rodiče, kteří zapisovali své děti elektronicky, bude informační schůzka téměř povinná. Budeme potřebovat žádosti o přijetí podepsat.

Odklady: rodiče, kteří již dodali žádost o odklad školní docházky, potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a od pediatra, si mohou rozhodnutí o odkladu vyzvednout v ředitelně. Víme, že v tédo době PPP nefungovala v běžném režimu, ale prosím Vás, urychleně si domluvte termín vyšetření v PPP a pak následně dodejte do školy. Bez tohoto doporučení z PPP, doporučení od pediatra a žádosti o odklad nemůže být vydáno rozhodnutí o odkladu.

Zápis do prvního ročníku 
Zápis je prováděn dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a ve smyslu vyhlášky města Klatov č. 1/2020, kterou se stanovují školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro daný školní rok. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy.

Vyhláška č. 3/2014

Podmínky pro přijetí do 1. třídy

Naše škola vzdělává pouze v odboru vzdělání podle RVP 79-01-C/01 Základní škola.
Prvňáček má při nástupu do školy mít odpovídající slovní zásobu, rozumí opačným výrazům jako méně-více, nízký-vysoký, široký-úzký. Je schopen určit pravou a levou stranu, orientuje se v prostoru, ví, co je vpředu, vzadu, nahoře, dole. Umí rozeznávat základní barvy a geometrické tvary, napočítat do pěti. 
Kromě zmíněných učebních návyků zvládá také základy slušného chování a je schopen soběstačnosti. Při nástupu do školy se musí dítě umět představit, zná svou adresu a jména obou rodičů. Umí pozdravit, poděkovat a požádat, samo si zapnout knoflíky nebo zavázat tkaničky. Prvňáček má rozvinutou jak hrubou motoriku těla, dobře běhá, skáče, tak jemnou motoriku těla, která obnáší například správné a uvolněné držení tužky.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Obědy si lze objednat již poslední týden v srpnu u paní hospodářky ŠJ – p. Hulcové. Nenechávejte na první den, kdy přijdete s dětmi do školy. Vyhnete se zbytečnému čekání.

To samé platí i pro vyřízení školní družiny. Též lze již poslední týden v srpnu u paní vedoucí vychovatelky – p. Brožíkové.

Co již můžete koupit: aktovku (batoh), penál, tužky a pastelky (nejlépe z trojbokého programu), kufřík na výtvarné potřeby, nůžky, dva sáčky (tělocvik + přezůvky v šatně). Prosím o jednu věc, všechny věci podepsat (ty, které lze).

Případné dotazy: V. Časta (ZŘŠ) – 733 650 715