Základní škola Plánická Klatovy

Pro naše budoucí prvňáčky

Zápis do prvního ročníku 

Zápis je prováděn dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a ve smyslu vyhlášky města Klatov č. 1/2020, kterou se stanovují školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro daný školní rok. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/23 proběhL 14.4. 2022.

Vyhláška č. 6/2020

Podmínky pro přijetí do 1. třídy

Naše škola vzdělává pouze v odboru vzdělání podle RVP 79-01-C/01 Základní škola.
Prvňáček má při nástupu do školy mít odpovídající slovní zásobu, rozumí opačným výrazům jako méně-více, nízký-vysoký, široký-úzký. Je schopen určit pravou a levou stranu, orientuje se v prostoru, ví, co je vpředu, vzadu, nahoře, dole. Umí rozeznávat základní barvy a geometrické tvary, napočítat do pěti. 
Kromě zmíněných učebních návyků zvládá také základy slušného chování a je schopen soběstačnosti. Při nástupu do školy se musí dítě umět představit, zná svou adresu a jména obou rodičů. Umí pozdravit, poděkovat a požádat, samo si zapnout knoflíky nebo zavázat tkaničky. Prvňáček má rozvinutou jak hrubou motoriku těla, dobře běhá, skáče, tak jemnou motoriku těla, která obnáší například správné a uvolněné držení tužky.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - pro školní rok 2022/2023

Případné dotazy: V. Časta (ZŘŠ) – 733 650 715

Informační schůzka pro rodiče 1. tříd:

Dne 22. 6. 2022 se od 16,00 uskuteční schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v budově Plánická 208 (v přízemí je ZUŠ), 1. patro a třída 3.B. Rodiče dostanou základní informace přihlašování do školní družiny a školní jídelny a částečně i informace o tom, co mohou koupit a zajistit před nástupem do školy. Podrobné informace o rozvrhu a školních potřebách se rodiče dozví na začátku školního roku při nástupu do školy od paních učitelek třídních.

Rodiče, kteří na schůzku nepřijdou, se dozví informace ze schůzky na stránkách školy.

Pomůcky do 1. třídy

Penál: pastelky, tužka č. 1, 2, guma, ořezávátko, nůžky s kulatou špičkou

Kufřík: zástěra, ubrus (min. 70 x 70 cm), vodové barvy, štětec plochý + kulatý, plastová nádobka na vodu, hadřík, modelovací hmota, podložka na modelovací hmotu, lepidlo, černý fix, voskovky, špejle (10ks)

Sak na TV: tričko, kraťasy, tepláková souprava, sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, míček

Přezůvky v sáčku

Zásobník (desky) na číslice a písmena

Bílá stírací tabulka se smazatelným fixem + hadřík

Obaly na sešity a učebnice (v září podle velikosti)

VŠE PODEPSANÉ!