Základní škola Plánická Klatovy

Výchovné poradenství

 

Nenech to být - internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Děti, které se v reálném světě bojí cokoliv udělat, mají možnost anonymně informovat školu o problému (informace jdou přímo na E-mail ředitele školy). Přístup ZDE.

Výchovná poradkyně:

Mgr. Věra Luňáčková (2. stupeň): lunackova@zsklatovyplanicka.cz
Mgr. Zdeňka Tommasino (1. stupeň): tommasino@zsklatovyplanicka.cz

Konzultační hodiny:

Mgr. V. Luňáčková: kabinet dějepisu (hlavní budova, 2. patro): pondělí 10.55 - 11.40, pátek 10.00 - 10.45; jindy po předchozí telefonické domluvě
                                                                
Mgr. Z. Tommasino: kabinet (budova 208): úterý 8.00 - 8.45, čtvrtek 10.00 - 10.45; jindy po předchozí telefonické domluvě

Poskytujeme informace k volbě povolání, pomáháme při řešení výchovných, výukových a popřípadě osobních problémů žáků. Podílíme se na tvorbě školního programu prevence sociálně patologických jevů. Nabízíme půjčení odborné literatury.

Jak se učit a naučit - příručka pro děti 2. stupně

Internetové stránky primární prevence drogové závislosti:

Instituce pomáhající dětem:

 • Linka bezpečí 800 155 555
 • Policie ČR 158
 • Rodičovská linka 283 852 222
 • Tísňové volání z mobilního telefonu 112
 • PPP Klatovy 376 310 809
 • Středisko výchovné péče Domažlice 379 778 144
 • K- centrum, Plzeň 377 421 374, 377 220 325
 • Drop in - Středisko primární prevence dr. Presla, Smetanovo nábřeží 18, Praha 1, tel.: 224 223 758
 • Středisko drogových závislostí DROGASTOP, Středisko pro mládež a rodinnou terapii, Apolinářská 4, 120 00 Praha 2, tel. 224 913 074
 • Anima - občanské sdružení pro péči o rodiny závislých,Apolinářská 14a, 128 00 Praha 2, tel. 224 911 364, fax: 224 913 074, mobil: 723 338 815, www.kontakt@anima-os.cz.cz
 • Sananim - kontaktní centrum, Osadní 2, 170 00 Praha 7, tel. 283 872 186

Pro žáky končící povinnou školní docházku - Seznam škol

Na portálu mohou žáci:

 • filtrovat střední školy podle jejich zaměření, typu, oborů ale i krajů či okresů.
 • získat cenné informace o studiu na středních školách.
 • využít diskuze a poradit se se studenty středních škol.

Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2022/23

1) Obory s talentovou zkouškou (konzervatoře, umělecké obory, gymnázia se sportovní přípravou) – zájemci kontaktují výchovnou poradkyni do konce října 2022

- do 30. 11. 2022: termín pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy. Přihlášku odevzdá uchazeč

- od 2. do 15. 1. 2023: talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (mimo Gymnázium se sportovní přípravou – od 2. 1. – 15. 2. 2023). Konkrétní dny konání zkoušky stanoví ředitel školy

- od 15. do 31. 1. 2023: talentová zkouška v konzervatoři. Konkrétní dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

 
2) Ostatní obory bez talentové zkoušky (SOŠ, Gymnázia, SOU)

- do 1. 3. 2023: termín pro podání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy. Přihlášku odevzdá uchazeč

 - od 12. 4. do 28. 4. 2023: přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, včetně dvou řádných termínů jednotných zkoušek

- od 22. do 30. 4. 2023: přijímací zkoušky pro obory bez maturitní zkoušky

Konkrétní dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

 

Přihlášky:

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat přihlášky na 2 střední školy.

Na naší škole přihlášky vytiskneme – žáci přinesou písemně výchovné poradkyni do 20. 12. 2022 názvy dvou škol a konkrétních oborů, o které mají zájem.

Vytištěné přihlášky žáci obdrží do konce ledna 2022.

Dříve než přihlášku odešlete:

- zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého dětského lékaře

- seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole

- pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem 

 

Kritéria přijímacího řízení:

Stanovuje ředitel SŠ do konce ledna 2023 (u oborů s talentovou zkouškou do konce října 2022.

Hodnotí se vysvědčení ze základní školy, výsledky talentové nebo přijímací zkoušky, je-li stanovena, dále se může přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách a k dalším vědomostem a zájmům uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení: ředitel SŠ ukončí hodnocení přijímací řízení do 3 pracovních dnů a zveřejní ne webu školy výsledky přijímacího řízení. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení odvolání proti nepřijetí.

 

Zápisový lístek:

Potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané SŠ. Uchazeč získá pouze jeden. Vydává jej základní škola. Zápisový lístek odevzdá uchazeč řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne vydání rozhodnutí o přijetí – nelze ho vzít zpět, pouze v případě, vyšlo-li mu odvolání na jinou školu.