Základní škola Plánická Klatovy

Vítáme Vás

ZMĚNY V ROZVRHU

Aktuální týden 

 

NENECH TO BÝT  ZDE

 

SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Dne 22. 6. 2022 se od 16,00 uskuteční schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v budově Plánická 208
(v přízemí je ZUŠ), 1. patro a třída 3.B. Rodiče dostanou základní informace přihlašování do školní družiny a školní jídelny a částečně i informace o tom, co mohou koupit a zajistit před nástupem do školy. Podrobné informace o rozvrhu a školních potřebách se rodiče dozví na začátku školního roku při nástupu do školy od paních učitelek třídních.

Rodiče, kteří na schůzku nepřijdou, se dozví informace ze schůzky na stránkách školy.

 

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

Provoz školní družiny během hlavních prázdnin: 1. - 31. 8. 2022, od 7:30 - 16. 00. Budova č. 208 (bývalá budova KSČ,  vchod z Planické ulice).
Přihláška ke stažení ZDE:


ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DĚTÍ CIZINCŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ V KLATOVECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Proběhne ve středu 15. června 2022 v době od 8.00 do 17.00 a v pondělí 11. července 2022 v době od 8.00 do 17.00 ve všech základních školách v Klatovech.
Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, který při zápisu doloží potřebné doklady o pobytu.


Vztahuje se na cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny - prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
Vztahuje se na cizince, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR (toto vízum se ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou) - prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

PŘÍRUČKA PRO RODIČE UKRAJINSKÝCH DĚTÍ V ČEŠTINĚ - ZDE

INFORMACE PRO RODIČE V UKRAJINŠTINĚ - ZDE

 

VYUŽÍVÁNÍ OFFICE 365 PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY

Návod k přihlášení do Office 365 a aplikace Teams - ZDE. Pokud budete mít problémy, kontaktujte naši podporu: itpodpora@zsklatovyplanicka.cz

 

Ze života školy

Němčina nekoušeautor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 10.06.2022 v 09:43

Němčina nekouše

V letošním školním roce se naše škola po dvouleté přestávce opět zapojila do projektu „Němčina nekouše“ od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Díky jejich nabídce jazykové animace měli žáci čtvrtého, šestého a sedmého ročníku možnost zažít trochu netradiční hodiny německého jazyka. Hodiny plné her, soutěží a kvízů si žáci nejen užili ale zároveň zábavnou formou rozšířili své znalosti němčiny. Zajímavé informace pak určitě přispěly ke zvýšení zájmu žáků o řeč a kulturu našich blízkých sousedů.

číst celou aktualitu

Na vlastní chuť - Den Evropy 6. ročníkautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 31.05.2022 v 13:53

Na vlastní chuť - Den Evropy 6. ročník

Den Evropy, který se připomíná 9. května, v letošním roce zažili žáci 6. ročníku doslova na vlastní chuť. Protože většina se učí jako druhý cizí jazyk němčinu, vařili podle německých a rakouských receptů. Německé tradiční jídlo Eintopf a rakouský sladký Kaiserschmarn. Ve skupinkách se ve všech třídách jídla podařila. Někteří si recepty odnesli domů. Podařilo se nám přirozeně propojit výuku zeměpisu a cizího jazyka. Žáci měli možnost se poznat i trochu jinak než při běžné výuce, byly to příjemně prožité hodiny.

 

číst celou aktualitu

Spolupráce s gymnáziem - projekt IROPautor Mgr. Kristýna Kameníková, publikováno 25.05.2022 v 13:36

Spolupráce s gymnáziem - projekt IROP

Na základě memoranda o spolupráci se žáci 8. ročníků naší školy opět zúčastnili projektových vyučování na klatovském Gymnáziu . Akce se uskutečnila ve dvou dnech a byla zaměřena na biologii, anglický jazyk, informatiku a fyziku. Program nabízel žákům rozšíření jejich vědomostí o oblasti, se kterými se v běžné výuce příliš nesetkávají. Žáci se seznámili se základy fotografování v ateliéru i v přírodě. Vyzkoušeli si programování robotické stavebnice Lego Mindstorms. Procvičili si angličtinu v moderní jazykové učebně a dozvěděli se mnoho zajímavostí o cestování do anglicky mluvících zemí. Přírodovědný blok byl zaměřen na práci s mikroskopem a zábavné chemické pokusy. Žáci pracovali ve skupinkách a s velkým zaujetím. Celý program se velmi povedl a všichni se těšíme na další spolupráci.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

číst celou aktualitu

Přebor prvního stupně ve šplhuautor Mgr. Kristýna Kameníková, publikováno 25.05.2022 v 13:34

Přebor prvního stupně ve šplhu

Ve středu 18.5. 2022 se v tělocvičně naší školy konal přebor 1. stupně ve šplhu. Do soutěže se z třídních kol kvalifikovalo 40 žáků z 2. -5. ročníků. Všichni předvedli hezké sportovní výkony a pomohli k hezké závodní atmosféře. Do povzbuzování se zapojili i žáci 3.A. Na prvních třech místech se v kategorii 2. - 3. ročníků umístili:  A. Proftová a I. Pop, druzí byli K. Roman a  R. Janov a 3. E. Balvínová a D. Frolík. V Kategorii 4. - 5. ročníků se na 1.místě umístili B. Lukešová a C. Yakov, na 2. místě L. Schnöderflerová a J. Kovařík. 3. příčky obsadili N. Gulutová a J. Krammer. 

číst celou aktualitu

Fotbalový turnaj Mc Donald's Cupautor Mgr. Kristýna Kameníková, publikováno 25.05.2022 v 13:32

Fotbalový turnaj Mc Donald's Cup

Na přelomu dubna a května se naši malí fotbalisté zapojili do zápasů turnaje Mc Donald ‘s Cup. Zápasy sehráli žáci v kategoriích 1.-3. tříd a 4.-5. tříd. Starší žáci se v okrskovém kole umístili na krásném druhém místě.  4.A – T. Ryneš , M. Valenta, O. Veselý, T. Svoboda, 4.B - M. Bořánek, S. Šandová, D. Veselý, T. Tancoš, T. Goldhamer.

Ještě větších úspěchů se podařilo dosáhnout dětem z 2. a 3. ročníků. Přes okrskové a okresní kolo postoupily až do kola krajského, které se konalo 13. května v Plzni. Ve velké konkurenci družstev z celého Plzeňského kraje se děti umístily na skvělém 6. místě. 2.A -N. Müllerová, J. Pintíř,  2.B – O. Ryneš,  D. Kolář, 2.C – M. Běloušek, T. Ondruš, P. Cvachovec, O. Sláma, 3.B – L. Král, I. Pop, J. Němeček.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

číst celou aktualitu