Základní škola Plánická Klatovy

Vítáme Vás

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022: 6. - 27. dubna 2021

proběhne bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole. Vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol ke stažení ZDE.

Je stanoven pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Děti, kterým byl v loňském školním roce nástup
do 1. třídy o jeden rok odložen, musí být zákonnými zástupci opětovně k zápisu registrovány. 

Registrace k zápisu:

1) elektronicky pomocí online přihlašování – systém pro přihlašování bude spuštěn 6. dubna 2021 a bude uzavřen 27. dubna 2021. Návod na elektronickou registraci: ZDE. Ti, kteří se registrují online, nevyplňují již žádost o přijetí.

 

2) písemně – formulář k vyplnění bude od 6. dubna k dispozici v hlavní budově školy (Plánická 194, v přízemí u hlavního vchodu).

Formuláře jsou k dispozici také ke stažení: 
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZDE
Žádost se zpracováním osobních údajů - ZDE
Žádost o odklad povinné školní docházky - ZDE.

Příjem písemných žádostí podepsaných zákonným zástupcem dítěte bude probíhat od 12. dubna 2021
do 27. dubna 2021.
Podepsanou žádost v listinné podobě doručí zákonný zástupce škole jedním z těchto způsobů:
1) do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy základní školy
2) poštou – rozhodující je datum podání na poštu

Žádost lze odevzdat i elektronicky:
1) datovou schránkou se zaručeným elektronickým podpisem
2) e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (zapis@zsklatovyplanicka.cz)

Další důležité informace k zápisu:

Všichni rodiče, kteří se neregistrovali online, musí přijít do ředitelny školy se žádostí o přijetí a s rodným listem dítěte. Rodiče, kteří registrovali své dítě online, přijdou s rodním listem dítěte. Po kontrole údajů Vám bude vydáno rozhodnutí o přijetí. Tuto schůzku si domluvte předem telefonicky s vedením školy (každý den od 8.00 hodin do 13.00 hodin, v jiné době po domluvě e-mailem).

Kterých dětí se zápis týká:
děti, které dovrší šesti let:
- do 31. 8. 2021
- v době od září 2021 do prosince 2021 – nutno doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
- v době od ledna 2022 do června 2022 – nutno doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře
- dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky

Odklad povinné školní docházky:
není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte písemně požádat o odklad povinné školní docházky. 
1) O odklad žádá zákonný zástupce dítěte současně s podáním žádosti o přijetí.
2) Podat žádost o odklad lze až po rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce, ale také nejpozději
do 27. dubna 2021.


Žádost a přílohy k žádosti (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení - Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum a doporučující posouzení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa) je vhodné odevzdat zároveň spolu s Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (urychlí to vyřízení žádosti). Ředitel školy nástup k povinné školní docházce o jeden rok odloží. To znamená, že zákonný zástupce musí o rok později opětovně požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Jak se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato:
kladné rozhodnutí bude oznámeno na webu školy pod registračním číslem, které vám bude přiděleno systémem při elektronickém přihlašování (obdržíte v informačním e-mailu, který systém odesílá automaticky). Budete-li potřebovat kladné rozhodnutí v listinné podobě, požádáte o jeho vydání vedení školy, nejlépe e-mailem (reditel@zsklatovyplanicka.cz), bude zasláno poštou. Záporná rozhodnutí budou zasílána poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce.

_______________________________________________________________________

Využívání Office 365 pro žáky školy.

Přikládáme návod k přihlášení do Office 365 a aplikace Teams - ZDE. Pokud budete mít problémy, kontaktujte naši podporu: itpodpora@zsklatovyplanicka.cz

Manuál individuální pohybové aktivity v době distanční výuky pro žáky - ZDE

 

Provoz škol a školských zařízení od 12. 4. 2021

Rotační výuka 1. stupeň (jeden týden ve škole, druhý týden distanční výuka):
12.4. nastupují do školy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.A, 5.B, 5.C. 
19.4. nastupují do školy: 1.C, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C.
Všechny třídy jsou ve svých běžných budovách (208 - 1. - 3. třídy, 133 - 4. - 5. třídy). V provozu je i školní družina, ráno bude družina ve všech budovách školy dle zájmu dětí.

Děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí - od 12. 4. zajišťuje péči pro své děti každá škola. Naše děti budou v budově 194 (hlavní budova školy).

Obědy:
všechny děti, které chodí do školy prezenčně, mají obědy automaticky přihlášené. Při distanční výuce pokračuje dosavadní - kdo chce oběd do jídlonosiče (osobní konzumace v jídelně není možná), musí si oběd přihlásit.
Výdej obědů:
- cizí strávníci do 11.00
- děti ve škole dle přesného rozpisu (zajistí třídní učitelky)
- děti v době distanční výuky 10.15 - 11.00
- zaměstnanci školy 11.00 - 11.20, 13.15 - 14.00

Veškeré další informace dostanete od svých třídních učitelek.

 

Péče o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí od 1. 3. 2021 do 9.4. 2021 

Od 1. 3. 2021 byla naše škola pověřena péčí o děti rodičů, jichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády (zdravotníci, policie, hasiči, vojáci, zaměstnanci úřadů atd.).

Další informace - ZDE.

 

SUPLOVÁNÍ PRO ŽÁKY - ZDE 

NENECH TO BÝT  - ZDE

Ze života školy

Vánoční dárek pro děti v Klokánkuautor Mgr. Věra Luňáčková, publikováno 10.03.2020 v 20:21

Jak se již stalo tradicí, i v letošním školním roce uspořádali členové školního parlamentu sbírku pro děti z janovického Klokánku. Do sbírky se jako obvykle zapojili žáci druhého stupně naší školy a jejich přispěním se podařilo shromáždit krásných 2 650 Kč. Za tuto částku bylo nakoupeno ovoce, zelenina a sladkosti. To vše pak členové školního parlamentu osobně v janovickém Klokánku předali.

číst celou aktualitu

Okresní přebor v plaváníautor Mgr. Kristýna Kameníková, publikováno 10.03.2020 v 20:17

V listopadu se v klatovském bazénu konal okresní přebor v plavání. První stupeň naší školy reprezentovali Jolana Slivoňová a Radek Kadlec ze 3.A, Marek Rendl ze 4.A, Iveta Bezpalcová z 5.A a Magdalena Cariková z 5.C. Všichni naši závodníci se probojovali do finále. Kde se podařilo děvčatům získat i medailová ocenění. Magdaléna Cariková zvítězila v disciplíně 25m prsa a Iveta Bezpalcová získala prvenství v disciplíně 25m volným způsobem a stříbrnou medaili v disciplíně 25m prsa. I naši nejmladší závodníci dosáhli skvělých výsledků. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

číst celou aktualitu

Keramická dílnaautor Mgr. Eva Brůhová, publikováno 10.03.2020 v 20:15

V říjnu byla dovybavena školní keramická dílna na budově 208 o vypalovací pec, sušárnu, odkalovací nádrž a stolní lis. Zařízení bylo financováno z prostředků IROP. Tím je naše dílna kompletní, plně vybavená. Žáci některých tříd prvního stupně už vyrobili vánoční dekorace., svícny, zvonky a další drobné výrobky.

Dílnu využívá i keramický kroužek převážně mladších školáků a povinně volitelné předměty „ Práce s materiály“ a „ Závěrečná práce“ devátých tříd.

číst celou aktualitu

Klatovsko z nebeautor Mgr. Yvona Nováková, publikováno 10.03.2020 v 20:13

Zapojili jsme se do edice knih Česko z nebe. Knihu si můžete prolistovat ZDE.

číst celou aktualitu

Akce školní družinyautor Václava Brožíková, publikováno 10.03.2020 v 20:09

Školní družina pořádala v říjnu Vlaštovkiádu. Každý žák si vyrobil v ŠD papírovou vlaštovku. Soutěž v letu vlaštovky proběhla na školním hřišti. V kategorii 1. třídy chlapci zvítězil Vojtěch Špirk (9,80 m), děvčata Rendlová Tereza (4,50 m). V kategorii 2. třídy chlapci Bořánek Martin (9,10 m), děvčata Vacovská Kateřina (3,20 m). V kategorii 3. třídy Reitmaier Filip (9,15 m), děvčata Braun Eva (10, 50 m). Počasí soutěži přálo. 

V prosinci nazdobili žáci školní družiny ptáčkům a zvířátkům stromečky v parku na Vodojemu. Přinesli ptačí zob, lojové koule, mrkve, jablíčka a někteří vyrobili s rodiči i krmítka.

číst celou aktualitu